Dị Nhân 7: Cuộc Chiến Chống Apocalyse - X-Men: Apocalypse

Chia sẻ 7/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Apocalypse là dị nhân đầu tiên và hùng mạnh nhất của vũ trụ X-Men, đã tích lũy được rất nhiều quyền ... Mở rộng