Điệp Huyết Song Hùng - The Killer

Chia sẻ 7.9/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bộ phim Điệp Huyết Song Hùng là câu chuyện của một sát thủ, Jeffrey Chow, người quyết định thực hiện... Mở rộng

Thông tin: