Điệp Viên Báo Thù - Atomic Blonde

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lorrain Broughton - viên ngọc quý của Cơ quan Tình báo Bí mật - một đặc vụ sành sỏi và tàn bạo, luôn... Mở rộng