Điệp Viên Boston - The Departed

Chia sẻ 8.5/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Phim xoay quanh hai con người có hai lai lịch hoàn toàn khác nhau nhưng lại đi chung một con đường: ... Mở rộng