Điều Kỳ Diệu - Wonder

Chia sẻ 8.0/10

Tóm tắt:

Phim là câu chuyện cảm động về lòng tốt và nghị lực sống của Auggie – một cậu bé ngoan nhưng không m... Mở rộng