Điệu Nhảy Cuối Cùng Của Salome - Salome's Last Dance

Chia sẻ 6.8/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Một vở kịch trong một bộ phim, sự thích thú của Ken Russell với Salome của Oscar Wilde có tác giả th... Mở rộng