Chọn tập 1/24

Tập 1

2776 lượt xem

Tập 2

288 lượt xem

Tập 3

162 lượt xem

Tập 4

144 lượt xem

Tập 5

162 lượt xem

Tập 6

118 lượt xem

Tập 7

116 lượt xem

Tập 8

115 lượt xem

Tập 9

103 lượt xem

Tập 10

97 lượt xem

Tập 11

114 lượt xem

Tập 12

100 lượt xem

Tập 13

112 lượt xem

Tập 14

119 lượt xem

Tập 15

96 lượt xem

Tập 16

95 lượt xem

Tập 17

90 lượt xem

Tập 18

111 lượt xem

Tập 19

89 lượt xem

Tập 20

101 lượt xem

Tập 21

96 lượt xem

Tập 22

106 lượt xem

Tập 23

99 lượt xem

Tập 24

140 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng