Chọn tập 1/24

Tập 1

4111 lượt xem

Tập 2

423 lượt xem

Tập 3

240 lượt xem

Tập 4

201 lượt xem

Tập 5

226 lượt xem

Tập 6

178 lượt xem

Tập 7

165 lượt xem

Tập 8

160 lượt xem

Tập 9

146 lượt xem

Tập 10

146 lượt xem

Tập 11

165 lượt xem

Tập 12

143 lượt xem

Tập 13

171 lượt xem

Tập 14

165 lượt xem

Tập 15

135 lượt xem

Tập 16

148 lượt xem

Tập 17

139 lượt xem

Tập 18

153 lượt xem

Tập 19

116 lượt xem

Tập 20

132 lượt xem

Tập 21

124 lượt xem

Tập 22

134 lượt xem

Tập 23

135 lượt xem

Tập 24

199 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng