Chọn tập 1/24

Tập 1

74968 lượt xem

Tập 2

10214 lượt xem

Tập 3

8119 lượt xem

Tập 4

7553 lượt xem

Tập 5

6846 lượt xem

Tập 6

6042 lượt xem

Tập 7

5710 lượt xem

Tập 8

5634 lượt xem

Tập 9

5463 lượt xem

Tập 10

5811 lượt xem

Tập 11

5560 lượt xem

Tập 12

5187 lượt xem

Tập 13

5288 lượt xem

Tập 14

5017 lượt xem

Tập 15

4780 lượt xem

Tập 16

4756 lượt xem

Tập 17

5086 lượt xem

Tập 18

4670 lượt xem

Tập 19

4397 lượt xem

Tập 20

4451 lượt xem

Tập 21

4322 lượt xem

Tập 22

4132 lượt xem

Tập 23

4531 lượt xem

Tập 24

7721 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng