Chọn tập 1/24

Tập 1

79056 lượt xem

Tập 2

10826 lượt xem

Tập 3

8601 lượt xem

Tập 4

7993 lượt xem

Tập 5

7235 lượt xem

Tập 6

6398 lượt xem

Tập 7

6052 lượt xem

Tập 8

5969 lượt xem

Tập 9

5773 lượt xem

Tập 10

6142 lượt xem

Tập 11

5858 lượt xem

Tập 12

5505 lượt xem

Tập 13

5601 lượt xem

Tập 14

5300 lượt xem

Tập 15

5086 lượt xem

Tập 16

5059 lượt xem

Tập 17

5453 lượt xem

Tập 18

4980 lượt xem

Tập 19

4686 lượt xem

Tập 20

4806 lượt xem

Tập 21

4648 lượt xem

Tập 22

4421 lượt xem

Tập 23

4831 lượt xem

Tập 24

8226 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng