Chọn tập 1/24

Tập 1

4136 lượt xem

Tập 2

426 lượt xem

Tập 3

240 lượt xem

Tập 4

201 lượt xem

Tập 5

226 lượt xem

Tập 6

178 lượt xem

Tập 7

165 lượt xem

Tập 8

161 lượt xem

Tập 9

147 lượt xem

Tập 10

146 lượt xem

Tập 11

165 lượt xem

Tập 12

143 lượt xem

Tập 13

171 lượt xem

Tập 14

165 lượt xem

Tập 15

135 lượt xem

Tập 16

148 lượt xem

Tập 17

142 lượt xem

Tập 18

155 lượt xem

Tập 19

118 lượt xem

Tập 20

134 lượt xem

Tập 21

125 lượt xem

Tập 22

136 lượt xem

Tập 23

136 lượt xem

Tập 24

200 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng