Chọn tập 1/24

Tập 1

7514 lượt xem

Tập 2

786 lượt xem

Tập 3

526 lượt xem

Tập 4

487 lượt xem

Tập 5

487 lượt xem

Tập 6

417 lượt xem

Tập 7

381 lượt xem

Tập 8

402 lượt xem

Tập 9

368 lượt xem

Tập 10

396 lượt xem

Tập 11

375 lượt xem

Tập 12

357 lượt xem

Tập 13

367 lượt xem

Tập 14

342 lượt xem

Tập 15

317 lượt xem

Tập 16

340 lượt xem

Tập 17

338 lượt xem

Tập 18

342 lượt xem

Tập 19

299 lượt xem

Tập 20

312 lượt xem

Tập 21

276 lượt xem

Tập 22

287 lượt xem

Tập 23

289 lượt xem

Tập 24

414 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng