Chọn tập 10/24

Tập 1

5542 lượt xem

Tập 2

575 lượt xem

Tập 3

356 lượt xem

Tập 4

318 lượt xem

Tập 5

341 lượt xem

Tập 6

285 lượt xem

Tập 7

257 lượt xem

Tập 8

255 lượt xem

Tập 9

242 lượt xem

Tập 10

261 lượt xem

Tập 11

245 lượt xem

Tập 12

223 lượt xem

Tập 13

249 lượt xem

Tập 14

229 lượt xem

Tập 15

210 lượt xem

Tập 16

228 lượt xem

Tập 17

214 lượt xem

Tập 18

218 lượt xem

Tập 19

175 lượt xem

Tập 20

200 lượt xem

Tập 21

175 lượt xem

Tập 22

189 lượt xem

Tập 23

189 lượt xem

Tập 24

284 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 10

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng