Chọn tập 13/24

Tập 1

7451 lượt xem

Tập 2

781 lượt xem

Tập 3

519 lượt xem

Tập 4

478 lượt xem

Tập 5

483 lượt xem

Tập 6

412 lượt xem

Tập 7

374 lượt xem

Tập 8

396 lượt xem

Tập 9

364 lượt xem

Tập 10

393 lượt xem

Tập 11

372 lượt xem

Tập 12

352 lượt xem

Tập 13

363 lượt xem

Tập 14

338 lượt xem

Tập 15

312 lượt xem

Tập 16

333 lượt xem

Tập 17

333 lượt xem

Tập 18

337 lượt xem

Tập 19

290 lượt xem

Tập 20

304 lượt xem

Tập 21

269 lượt xem

Tập 22

280 lượt xem

Tập 23

277 lượt xem

Tập 24

407 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 13

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng