Chọn tập 2/24

Tập 1

7458 lượt xem

Tập 2

782 lượt xem

Tập 3

520 lượt xem

Tập 4

480 lượt xem

Tập 5

484 lượt xem

Tập 6

413 lượt xem

Tập 7

374 lượt xem

Tập 8

396 lượt xem

Tập 9

365 lượt xem

Tập 10

393 lượt xem

Tập 11

372 lượt xem

Tập 12

352 lượt xem

Tập 13

364 lượt xem

Tập 14

339 lượt xem

Tập 15

313 lượt xem

Tập 16

334 lượt xem

Tập 17

333 lượt xem

Tập 18

337 lượt xem

Tập 19

291 lượt xem

Tập 20

305 lượt xem

Tập 21

270 lượt xem

Tập 22

281 lượt xem

Tập 23

278 lượt xem

Tập 24

408 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 2

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng