Chọn tập 20/24

Tập 1

5538 lượt xem

Tập 2

574 lượt xem

Tập 3

354 lượt xem

Tập 4

316 lượt xem

Tập 5

340 lượt xem

Tập 6

284 lượt xem

Tập 7

256 lượt xem

Tập 8

254 lượt xem

Tập 9

240 lượt xem

Tập 10

260 lượt xem

Tập 11

244 lượt xem

Tập 12

222 lượt xem

Tập 13

247 lượt xem

Tập 14

227 lượt xem

Tập 15

208 lượt xem

Tập 16

227 lượt xem

Tập 17

213 lượt xem

Tập 18

217 lượt xem

Tập 19

174 lượt xem

Tập 20

199 lượt xem

Tập 21

174 lượt xem

Tập 22

188 lượt xem

Tập 23

188 lượt xem

Tập 24

282 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 20

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng