Chọn tập 21/24

Tập 1

2452 lượt xem

Tập 2

253 lượt xem

Tập 3

146 lượt xem

Tập 4

125 lượt xem

Tập 5

146 lượt xem

Tập 6

102 lượt xem

Tập 7

100 lượt xem

Tập 8

103 lượt xem

Tập 9

97 lượt xem

Tập 10

86 lượt xem

Tập 11

102 lượt xem

Tập 12

76 lượt xem

Tập 13

96 lượt xem

Tập 14

106 lượt xem

Tập 15

89 lượt xem

Tập 16

86 lượt xem

Tập 17

82 lượt xem

Tập 18

100 lượt xem

Tập 19

78 lượt xem

Tập 20

85 lượt xem

Tập 21

76 lượt xem

Tập 22

85 lượt xem

Tập 23

81 lượt xem

Tập 24

125 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 21

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng