Chọn tập 22/24

Tập 1

1445 lượt xem

Tập 2

110 lượt xem

Tập 3

74 lượt xem

Tập 4

67 lượt xem

Tập 5

67 lượt xem

Tập 6

50 lượt xem

Tập 7

51 lượt xem

Tập 8

48 lượt xem

Tập 9

46 lượt xem

Tập 10

40 lượt xem

Tập 11

37 lượt xem

Tập 12

34 lượt xem

Tập 13

46 lượt xem

Tập 14

51 lượt xem

Tập 15

47 lượt xem

Tập 16

38 lượt xem

Tập 17

36 lượt xem

Tập 18

42 lượt xem

Tập 19

36 lượt xem

Tập 20

39 lượt xem

Tập 21

36 lượt xem

Tập 22

37 lượt xem

Tập 23

33 lượt xem

Tập 24

72 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 22

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng