Chọn tập 3/24

Tập 1

7347 lượt xem

Tập 2

769 lượt xem

Tập 3

513 lượt xem

Tập 4

475 lượt xem

Tập 5

478 lượt xem

Tập 6

408 lượt xem

Tập 7

371 lượt xem

Tập 8

389 lượt xem

Tập 9

358 lượt xem

Tập 10

385 lượt xem

Tập 11

365 lượt xem

Tập 12

346 lượt xem

Tập 13

357 lượt xem

Tập 14

333 lượt xem

Tập 15

307 lượt xem

Tập 16

328 lượt xem

Tập 17

329 lượt xem

Tập 18

328 lượt xem

Tập 19

286 lượt xem

Tập 20

301 lượt xem

Tập 21

267 lượt xem

Tập 22

277 lượt xem

Tập 23

273 lượt xem

Tập 24

404 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 3

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng