Chọn tập 5/24

Tập 1

2751 lượt xem

Tập 2

286 lượt xem

Tập 3

162 lượt xem

Tập 4

144 lượt xem

Tập 5

162 lượt xem

Tập 6

118 lượt xem

Tập 7

115 lượt xem

Tập 8

114 lượt xem

Tập 9

102 lượt xem

Tập 10

95 lượt xem

Tập 11

112 lượt xem

Tập 12

97 lượt xem

Tập 13

110 lượt xem

Tập 14

117 lượt xem

Tập 15

95 lượt xem

Tập 16

94 lượt xem

Tập 17

89 lượt xem

Tập 18

110 lượt xem

Tập 19

89 lượt xem

Tập 20

101 lượt xem

Tập 21

96 lượt xem

Tập 22

106 lượt xem

Tập 23

99 lượt xem

Tập 24

140 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 5

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng