Chọn tập 8/24

Tập 1

2303 lượt xem

Tập 2

231 lượt xem

Tập 3

133 lượt xem

Tập 4

112 lượt xem

Tập 5

132 lượt xem

Tập 6

94 lượt xem

Tập 7

92 lượt xem

Tập 8

93 lượt xem

Tập 9

92 lượt xem

Tập 10

79 lượt xem

Tập 11

94 lượt xem

Tập 12

70 lượt xem

Tập 13

87 lượt xem

Tập 14

90 lượt xem

Tập 15

82 lượt xem

Tập 16

77 lượt xem

Tập 17

68 lượt xem

Tập 18

80 lượt xem

Tập 19

67 lượt xem

Tập 20

70 lượt xem

Tập 21

65 lượt xem

Tập 22

72 lượt xem

Tập 23

70 lượt xem

Tập 24

119 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 8

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng