Chọn tập 8/24

Tập 1

4209 lượt xem

Tập 2

432 lượt xem

Tập 3

245 lượt xem

Tập 4

206 lượt xem

Tập 5

230 lượt xem

Tập 6

182 lượt xem

Tập 7

169 lượt xem

Tập 8

165 lượt xem

Tập 9

151 lượt xem

Tập 10

149 lượt xem

Tập 11

170 lượt xem

Tập 12

147 lượt xem

Tập 13

173 lượt xem

Tập 14

168 lượt xem

Tập 15

137 lượt xem

Tập 16

150 lượt xem

Tập 17

144 lượt xem

Tập 18

159 lượt xem

Tập 19

120 lượt xem

Tập 20

140 lượt xem

Tập 21

129 lượt xem

Tập 22

138 lượt xem

Tập 23

139 lượt xem

Tập 24

205 lượt xem

Đội Đặc Nhiệm 38 - Squad 38 - Tập 8

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội đặc nhiệm hợp tác với tội phạm để thu ... Mở rộng