Chọn tập 1/59

Tập 1

2010 lượt xem

Tập 2

276 lượt xem

Tập 3

171 lượt xem

Tập 4

162 lượt xem

Tập 5

181 lượt xem

Tập 6

129 lượt xem

Tập 7

99 lượt xem

Tập 8

92 lượt xem

Tập 9

86 lượt xem

Tập 10

112 lượt xem

Tập 11

76 lượt xem

Tập 12

87 lượt xem

Tập 13

73 lượt xem

Tập 14

76 lượt xem

Tập 15

83 lượt xem

Tập 16

74 lượt xem

Tập 17

91 lượt xem

Tập 18

66 lượt xem

Tập 19

64 lượt xem

Tập 20

76 lượt xem

Tập 21

81 lượt xem

Tập 22

68 lượt xem

Tập 23

68 lượt xem

Tập 24

58 lượt xem

Tập 25

63 lượt xem

Tập 26

48 lượt xem

Tập 27

46 lượt xem

Tập 28

50 lượt xem

Tập 29

44 lượt xem

Tập 30

50 lượt xem

Tập 31

55 lượt xem

Tập 32

39 lượt xem

Tập 33

91 lượt xem

Tập 34

44 lượt xem

Tập 35

35 lượt xem

Tập 36

44 lượt xem

Tập 37

43 lượt xem

Tập 38

37 lượt xem

Tập 39

53 lượt xem

Tập 40

49 lượt xem

Tập 41

36 lượt xem

Tập 42

32 lượt xem

Tập 43

39 lượt xem

Tập 44

36 lượt xem

Tập 46

38 lượt xem

Tập 47

41 lượt xem

Tập 48

39 lượt xem

Tập 49

25 lượt xem

Tập 50

26 lượt xem

Tập 51

41 lượt xem

Tập 52

26 lượt xem

Tập 53

32 lượt xem

Tập 54

28 lượt xem

Tập 55

28 lượt xem

Tập 56

39 lượt xem

Tập 57

39 lượt xem

Tập 58

50 lượt xem

Tập 59

99 lượt xem

Đối Đầu Định Mệnh - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Fikret Karakaya, một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất của Cappadocia, muốn kết hô... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 4478

Đạo diễn: Cul Oguz

Thể loại: Tâm lý tình cảm

Năm: 2017

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn viên: Selin Sekerci, Sukru Ozyildiz, Selim Bayraktar