Chọn tập 3/59

Tập 1

19213 lượt xem

Tập 2

2589 lượt xem

Tập 3

1483 lượt xem

Tập 4

1440 lượt xem

Tập 5

1406 lượt xem

Tập 6

1195 lượt xem

Tập 7

1166 lượt xem

Tập 8

1087 lượt xem

Tập 9

1096 lượt xem

Tập 10

1239 lượt xem

Tập 11

1257 lượt xem

Tập 12

1169 lượt xem

Tập 13

1197 lượt xem

Tập 14

1295 lượt xem

Tập 15

1497 lượt xem

Tập 16

1549 lượt xem

Tập 17

1495 lượt xem

Tập 18

1602 lượt xem

Tập 19

1479 lượt xem

Tập 20

1571 lượt xem

Tập 21

1532 lượt xem

Tập 22

1348 lượt xem

Tập 23

1242 lượt xem

Tập 24

1206 lượt xem

Tập 25

1173 lượt xem

Tập 26

1218 lượt xem

Tập 27

1274 lượt xem

Tập 28

1288 lượt xem

Tập 29

1173 lượt xem

Tập 30

1472 lượt xem

Tập 31

1285 lượt xem

Tập 32

1120 lượt xem

Tập 33

1166 lượt xem

Tập 34

1407 lượt xem

Tập 35

1224 lượt xem

Tập 36

1284 lượt xem

Tập 37

1140 lượt xem

Tập 38

1155 lượt xem

Tập 39

1237 lượt xem

Tập 40

1314 lượt xem

Tập 41

1113 lượt xem

Tập 42

1183 lượt xem

Tập 43

1188 lượt xem

Tập 44

1238 lượt xem

Tập 46

1464 lượt xem

Tập 47

1193 lượt xem

Tập 48

1163 lượt xem

Tập 49

1204 lượt xem

Tập 50

1164 lượt xem

Tập 51

1185 lượt xem

Tập 52

1000 lượt xem

Tập 53

984 lượt xem

Tập 54

1064 lượt xem

Tập 55

1482 lượt xem

Tập 56

211 lượt xem

Tập 57

1492 lượt xem

Tập 58

1504 lượt xem

Tập 59

3164 lượt xem

Đối Đầu Định Mệnh - Tập 3

Chia sẻ

Tóm tắt:

Fikret Karakaya, một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất của Cappadocia, muốn kết hô... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 1483

Đạo diễn: Cul Oguz

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm

Năm: 2017

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn viên: Selin Sekerci, Sukru Ozyildiz, Selim Bayraktar