Chọn tập 1/20

Tập 1

6540 lượt xem

Tập 2

798 lượt xem

Tập 3

642 lượt xem

Tập 4

564 lượt xem

Tập 5

483 lượt xem

Tập 6

482 lượt xem

Tập 7

398 lượt xem

Tập 8

378 lượt xem

Tập 9

357 lượt xem

Tập 10

373 lượt xem

Tập 11

322 lượt xem

Tập 12

317 lượt xem

Tập 13

341 lượt xem

Tập 14

331 lượt xem

Tập 15

307 lượt xem

Tập 16

276 lượt xem

Tập 17

285 lượt xem

Tập 18

268 lượt xem

Tập 19

255 lượt xem

Tập 20

325 lượt xem

Đội Điều Tra Linh Tinh - Nothing Special Force - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về Đinh Tử Ma (do Huỳnh Trí Hiền đóng) vốn là một cảnh sát đầy triển vọng, lăn xả và nhi... Mở rộng

Thông tin: