Chọn tập 1/20

Tập 1

4724 lượt xem

Tập 2

560 lượt xem

Tập 3

433 lượt xem

Tập 4

379 lượt xem

Tập 5

314 lượt xem

Tập 6

334 lượt xem

Tập 7

263 lượt xem

Tập 8

254 lượt xem

Tập 9

249 lượt xem

Tập 10

265 lượt xem

Tập 11

225 lượt xem

Tập 12

220 lượt xem

Tập 13

235 lượt xem

Tập 14

227 lượt xem

Tập 15

203 lượt xem

Tập 16

173 lượt xem

Tập 17

198 lượt xem

Tập 18

181 lượt xem

Tập 19

171 lượt xem

Tập 20

219 lượt xem

Đội Điều Tra Linh Tinh - Nothing Special Force - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về Đinh Tử Ma (do Huỳnh Trí Hiền đóng) vốn là một cảnh sát đầy triển vọng, lăn xả và nhi... Mở rộng