Chọn tập 1/20

Tập 1

5886 lượt xem

Tập 2

719 lượt xem

Tập 3

563 lượt xem

Tập 4

495 lượt xem

Tập 5

412 lượt xem

Tập 6

432 lượt xem

Tập 7

346 lượt xem

Tập 8

337 lượt xem

Tập 9

308 lượt xem

Tập 10

326 lượt xem

Tập 11

285 lượt xem

Tập 12

280 lượt xem

Tập 13

312 lượt xem

Tập 14

288 lượt xem

Tập 15

275 lượt xem

Tập 16

238 lượt xem

Tập 17

246 lượt xem

Tập 18

233 lượt xem

Tập 19

223 lượt xem

Tập 20

282 lượt xem

Đội Điều Tra Linh Tinh - Nothing Special Force - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về Đinh Tử Ma (do Huỳnh Trí Hiền đóng) vốn là một cảnh sát đầy triển vọng, lăn xả và nhi... Mở rộng