Chọn tập 1/20

Tập 1

6178 lượt xem

Tập 2

753 lượt xem

Tập 3

607 lượt xem

Tập 4

531 lượt xem

Tập 5

440 lượt xem

Tập 6

455 lượt xem

Tập 7

370 lượt xem

Tập 8

356 lượt xem

Tập 9

334 lượt xem

Tập 10

351 lượt xem

Tập 11

297 lượt xem

Tập 12

294 lượt xem

Tập 13

329 lượt xem

Tập 14

309 lượt xem

Tập 15

290 lượt xem

Tập 16

256 lượt xem

Tập 17

266 lượt xem

Tập 18

251 lượt xem

Tập 19

244 lượt xem

Tập 20

308 lượt xem

Đội Điều Tra Linh Tinh - Nothing Special Force - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về Đinh Tử Ma (do Huỳnh Trí Hiền đóng) vốn là một cảnh sát đầy triển vọng, lăn xả và nhi... Mở rộng

Thông tin: