Chọn tập 1/20

Tập 1

5298 lượt xem

Tập 2

638 lượt xem

Tập 3

491 lượt xem

Tập 4

436 lượt xem

Tập 5

360 lượt xem

Tập 6

379 lượt xem

Tập 7

292 lượt xem

Tập 8

289 lượt xem

Tập 9

274 lượt xem

Tập 10

294 lượt xem

Tập 11

256 lượt xem

Tập 12

245 lượt xem

Tập 13

274 lượt xem

Tập 14

249 lượt xem

Tập 15

229 lượt xem

Tập 16

198 lượt xem

Tập 17

220 lượt xem

Tập 18

202 lượt xem

Tập 19

198 lượt xem

Tập 20

245 lượt xem

Đội Điều Tra Linh Tinh - Nothing Special Force - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về Đinh Tử Ma (do Huỳnh Trí Hiền đóng) vốn là một cảnh sát đầy triển vọng, lăn xả và nhi... Mở rộng