Chọn tập 1/10

Tập 1

1651 lượt xem

Tập 2

199 lượt xem

Tập 3

138 lượt xem

Tập 4

99 lượt xem

Tập 5

84 lượt xem

Tập 6

67 lượt xem

Tập 7

82 lượt xem

Tập 8

72 lượt xem

Tập 9

56 lượt xem

Tập 10

71 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 1 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng