Chọn tập 1/10

Tập 1

2012 lượt xem

Tập 2

227 lượt xem

Tập 3

167 lượt xem

Tập 4

117 lượt xem

Tập 5

95 lượt xem

Tập 6

80 lượt xem

Tập 7

96 lượt xem

Tập 8

80 lượt xem

Tập 9

63 lượt xem

Tập 10

82 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 1 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng