Chọn tập 1/10

Tập 1

2548 lượt xem

Tập 2

273 lượt xem

Tập 3

201 lượt xem

Tập 4

156 lượt xem

Tập 5

124 lượt xem

Tập 6

112 lượt xem

Tập 7

123 lượt xem

Tập 8

109 lượt xem

Tập 9

91 lượt xem

Tập 10

109 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 1 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng