Chọn tập 1/10

Tập 1

19143 lượt xem

Tập 2

3132 lượt xem

Tập 3

2435 lượt xem

Tập 4

1871 lượt xem

Tập 5

1682 lượt xem

Tập 6

1406 lượt xem

Tập 7

1580 lượt xem

Tập 8

1403 lượt xem

Tập 9

1287 lượt xem

Tập 10

1927 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 1 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng