Chọn tập 2/10

Tập 1

17819 lượt xem

Tập 2

2850 lượt xem

Tập 3

2216 lượt xem

Tập 4

1707 lượt xem

Tập 5

1542 lượt xem

Tập 6

1274 lượt xem

Tập 7

1431 lượt xem

Tập 8

1252 lượt xem

Tập 9

1155 lượt xem

Tập 10

1761 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 1 - Tập 2

Chia sẻ

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng