Chọn tập 4/10

Tập 1

17820 lượt xem

Tập 2

2850 lượt xem

Tập 3

2216 lượt xem

Tập 4

1708 lượt xem

Tập 5

1543 lượt xem

Tập 6

1274 lượt xem

Tập 7

1432 lượt xem

Tập 8

1253 lượt xem

Tập 9

1155 lượt xem

Tập 10

1761 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 1 - Tập 4

Chia sẻ

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng