Chọn tập 5/10

Tập 1

1046 lượt xem

Tập 2

129 lượt xem

Tập 3

82 lượt xem

Tập 4

57 lượt xem

Tập 5

48 lượt xem

Tập 6

31 lượt xem

Tập 7

37 lượt xem

Tập 8

32 lượt xem

Tập 9

33 lượt xem

Tập 10

36 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 1 - Tập 5

Chia sẻ

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng