Chọn tập 1/10

Tập 1

616 lượt xem

Tập 2

71 lượt xem

Tập 3

56 lượt xem

Tập 4

52 lượt xem

Tập 5

50 lượt xem

Tập 6

38 lượt xem

Tập 7

45 lượt xem

Tập 8

40 lượt xem

Tập 9

37 lượt xem

Tập 10

33 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 2 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng