Chọn tập 1/10

Tập 1

9490 lượt xem

Tập 2

1655 lượt xem

Tập 3

1215 lượt xem

Tập 4

1000 lượt xem

Tập 5

982 lượt xem

Tập 6

821 lượt xem

Tập 7

846 lượt xem

Tập 8

830 lượt xem

Tập 9

857 lượt xem

Tập 10

1424 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 2 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng