Chọn tập 1/10

Tập 1

998 lượt xem

Tập 2

103 lượt xem

Tập 3

79 lượt xem

Tập 4

76 lượt xem

Tập 5

102 lượt xem

Tập 6

60 lượt xem

Tập 7

65 lượt xem

Tập 8

64 lượt xem

Tập 9

50 lượt xem

Tập 10

60 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 2 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng