Chọn tập 1/10

Tập 1

289 lượt xem

Tập 2

32 lượt xem

Tập 3

27 lượt xem

Tập 4

25 lượt xem

Tập 5

25 lượt xem

Tập 6

19 lượt xem

Tập 7

24 lượt xem

Tập 8

20 lượt xem

Tập 9

16 lượt xem

Tập 10

14 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 2 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng