Chọn tập 1/10

Tập 1

767 lượt xem

Tập 2

83 lượt xem

Tập 3

62 lượt xem

Tập 4

58 lượt xem

Tập 5

55 lượt xem

Tập 6

41 lượt xem

Tập 7

51 lượt xem

Tập 8

47 lượt xem

Tập 9

40 lượt xem

Tập 10

36 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 2 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng