Chọn tập 1/10

Tập 1

1379 lượt xem

Tập 2

76 lượt xem

Tập 3

43 lượt xem

Tập 4

40 lượt xem

Tập 5

35 lượt xem

Tập 6

29 lượt xem

Tập 7

22 lượt xem

Tập 8

21 lượt xem

Tập 9

23 lượt xem

Tập 10

21 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 3 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng