Chọn tập 1/10

Tập 1

21545 lượt xem

Tập 2

2416 lượt xem

Tập 3

1735 lượt xem

Tập 4

1572 lượt xem

Tập 5

1337 lượt xem

Tập 6

1132 lượt xem

Tập 7

1146 lượt xem

Tập 8

976 lượt xem

Tập 9

1041 lượt xem

Tập 10

1668 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 3 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng

Thông tin: