Chọn tập 1/10

Tập 1

4890 lượt xem

Tập 2

317 lượt xem

Tập 3

194 lượt xem

Tập 4

172 lượt xem

Tập 5

117 lượt xem

Tập 6

110 lượt xem

Tập 7

106 lượt xem

Tập 8

83 lượt xem

Tập 9

77 lượt xem

Tập 10

96 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 3 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng

Thông tin: