Chọn tập 1/10

Tập 1

5181 lượt xem

Tập 2

334 lượt xem

Tập 3

207 lượt xem

Tập 4

192 lượt xem

Tập 5

136 lượt xem

Tập 6

126 lượt xem

Tập 7

125 lượt xem

Tập 8

110 lượt xem

Tập 9

97 lượt xem

Tập 10

112 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 3 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng

Thông tin: