Chọn tập 1/10

Tập 1

4388 lượt xem

Tập 2

281 lượt xem

Tập 3

163 lượt xem

Tập 4

144 lượt xem

Tập 5

100 lượt xem

Tập 6

101 lượt xem

Tập 7

84 lượt xem

Tập 8

57 lượt xem

Tập 9

68 lượt xem

Tập 10

85 lượt xem

Đội Tuần Tra 19-2 - Phần 3 - Tập 1

Chia sẻ 8.1/10

Tóm tắt:

Người bạn thân và cộng sự của Nicolai Berrof – Jean-Pierre Harvey bị bắn trong cuộc đấu súng với một... Mở rộng