Đơn Độc - I Am Alone

Chia sẻ 6.4/10

Tóm tắt:

Jacob là người dẫn chương trình truyền hình. Một lần quay chương trình mới, vì bị biệt lập 7 ngày nê... Mở rộng

Thông tin: