Động Đất Kinh Hoàng - Earthquake

Chia sẻ

Tóm tắt:

Năm 1988 tại Liên Xô, trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 7 tháng 12 khiến 25.000 người chết và... Mở rộng