Đông Phương Tam Hiệp - The Heroic Trio

Chia sẻ 6.6/10

Tóm tắt:

Một lão quái vật sống dưới lòng đất, đào tạo nhiều sát thủ chuyên nghiệp. Đông Đông là cô gái võ ngh... Mở rộng