Đứa Con Của Tự Do - Sons Of Liberty

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một đơn vị hoạt động đặc biệt chạy đua để tìm và ngăn chặn việc chế tạo một thiết bị hạt nhân vi mô ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 109782

Đạo diễn: Drew Hall

Thể loại: Hành Động

Năm: 2013

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Tamer Hassan, Keith David, Elyse Levesque