Đứa Trẻ Thất Lạc - Changeling

Chia sẻ 7.8/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Christine là nhân viên tổng đài. Một ngày nọ, cậu con trai của cô đột ngột bị bắt cóc. Đau khổ và tu... Mở rộng