Đứa Trẻ Thứ 44 - Child 44

Chia sẻ 6.5/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Năm 1953, mật vụ Leo Demidov nỗ lực giải quyết vụ giết trẻ em hàng loạt trong những năm khắc nghiệt ... Mở rộng