Đương Đầu Với Thử Thách 4 - Die Hard 4 (Live Free Or Die Hard)

Chia sẻ 7.2/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Hệ thống máy tính FBI bị xâm nhập. McClane phát hiện ra âm mưu khủng bố của Gabriel. Gabriel muốn đư... Mở rộng