Đương Đầu Với Thử Thách 5 - A Good Day To Die Hard

Chia sẻ 6.3/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

John lên đường sang Nga để đưa con trai ra khỏi vụ lùm xùm, ông không ngờ được đến những biến động k... Mở rộng