Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm 6 - Fast & Furious 6

Chia sẻ 7.1/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Lần này, đặc vụ Hobbs phải nhờ đến Dom và nhóm của anh giúp sức trong cuộc vây bắt một băng đảng do ... Mở rộng

Thông tin: