Gấu Bựa Ted - Ted

Chia sẻ 7.0/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Trong đêm Giáng sinh, chú bé John đã ước gấu bông Ted có thể cử động và nói chuyện được, thật bất ng... Mở rộng