Chọn tập 1/50

Tập 1

534036 lượt xem

Tập 2

26861 lượt xem

Tập 3

18624 lượt xem

Tập 4

15876 lượt xem

Tập 5

13374 lượt xem

Tập 6

14244 lượt xem

Tập 7

16165 lượt xem

Tập 8

9269 lượt xem

Tập 9

8322 lượt xem

Tập 10

8771 lượt xem

Tập 11

8388 lượt xem

Tập 12

7119 lượt xem

Tập 13

6399 lượt xem

Tập 14

6241 lượt xem

Tập 15

6198 lượt xem

Tập 16

5851 lượt xem

Tập 17

5550 lượt xem

Tập 18

5588 lượt xem

Tập 19

5796 lượt xem

Tập 20

6792 lượt xem

Tập 21

5441 lượt xem

Tập 22

5107 lượt xem

Tập 23

4453 lượt xem

Tập 24

7690 lượt xem

Tập 25

5726 lượt xem

Tập 26

6938 lượt xem

Tập 27

5519 lượt xem

Tập 28

6168 lượt xem

Tập 29

6796 lượt xem

Tập 30

6397 lượt xem

Tập 31

10323 lượt xem

Tập 32

14888 lượt xem

Tập 33

5710 lượt xem

Tập 34

5787 lượt xem

Tập 35

5839 lượt xem

Tập 36

6280 lượt xem

Tập 37

5825 lượt xem

Tập 38

11040 lượt xem

Tập 39

9072 lượt xem

Tập 40

13802 lượt xem

Tập 41

7792 lượt xem

Tập 42

47947 lượt xem

Tập 43

8083 lượt xem

Tập 44

10484 lượt xem

Tập 45

8149 lượt xem

Tập 46

18754 lượt xem

Tập 47

9827 lượt xem

Tập 48

32084 lượt xem

Tập 49

18977 lượt xem

Tập 50

24673 lượt xem

Giấc Mơ Làm Ca Sĩ - You Are Too Much - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim bộ của Đài Truyền hình MBC, Hàn Quốc, xoay quanh Yoo Ji Na - ca sĩ có sự nghiệp thành công hơn ... Mở rộng