Giấc Mơ Tây Tạng - Balled from Tibet

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật. Bốn đứa trẻ Tây Tạng bị rối loạn thị giác quyết định đến th... Mở rộng

Thông tin: