Giam Ngục Phong Vân 2 - Prison On Fire II

Chia sẻ 6.9/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Sau khi Lo được ra tù, Ching bị giữ lại nhà tù lớn nhất ở Hồng Kông và đang tìm cách trốn thoát để v... Mở rộng