Giang Hồ Máu Lệ - Unmatchable Match

Chia sẻ 6.3/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Châu là một cảnh sát ngầm. Anh phải làm bạn với tay trùm giang hồ đã nghỉ hưu để điều tra một vụ kim... Mở rộng

Thông tin: