Giờ Đen Tối - Darkest Hour

Chia sẻ 7.4/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Phim mở ra giai đoạn khi chuẩn bị nhậm chức, Winston Churchill đã phải đối mặt với một trong những t... Mở rộng