Giới Hạn - Bound

Chia sẻ 7.4/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Phim xoay quanh câu chuyện của Violet, người mong muốn thoát khỏi người bạn trai cũ là Mafia của mìn... Mở rộng