Chọn tập 1/16

Tập 1

18134 lượt xem

Tập 2

2553 lượt xem

Tập 3

2141 lượt xem

Tập 4

1904 lượt xem

Tập 5

1751 lượt xem

Tập 6

1590 lượt xem

Tập 7

1468 lượt xem

Tập 8

1316 lượt xem

Tập 9

1234 lượt xem

Tập 10

1223 lượt xem

Tập 11

1219 lượt xem

Tập 12

1133 lượt xem

Tập 13

1061 lượt xem

Tập 14

1151 lượt xem

Tập 15

1111 lượt xem

Tập 16

1960 lượt xem

Giọng Nói 3 - Voice 3 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Trở lại mùa 3, Voice 3 vẫn sẽ xoay quanh những người làm việc tại trung tâm tiếp nhận cuộc gọi khẩn ... Mở rộng

Thông tin: