Giữa Sa Mạc Lửa - The Kingdom

Chia sẻ 7.0/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Dựa trên một sự kiện có thật, ngày 12 tháng 5 năm 2003, tại khu định cư dành cho người Mỹ tại Riyadh... Mở rộng

Thông tin: