Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter

Chia sẻ 6.3/10

Tóm tắt:

Đều đặn mỗi ngày trong suốt 10 năm, Michael di chuyển bằng tàu điện tới chỗ làm. Cuộc sống bình yên ... Mở rộng