Hành Trình Về Ánh Sáng - The Homesman

Chia sẻ 6.6/10

Tóm tắt:

George Briggs chuyên đi chiếm đoạt tài sản và bị tuyên án treo cổ giữa hoang mạc, nhưng may mắn được... Mở rộng

Thông tin: