Hành Trình Về Ánh Sáng - The Homesman

Chia sẻ 6.6/10

Tóm tắt:

George Briggs là một kẻ chuyên đi chiếm đoạt tài sản và bị tuyên án treo cổ giữa hoang mạc, nhưng ma... Mở rộng