Chọn tập 1/62

Tập 1

50670 lượt xem

Tập 2

4232 lượt xem

Tập 3

3473 lượt xem

Tập 4

3405 lượt xem

Tập 5

3121 lượt xem

Tập 6

2768 lượt xem

Tập 7

2821 lượt xem

Tập 8

2786 lượt xem

Tập 9

2595 lượt xem

Tập 10

2571 lượt xem

Tập 11

2447 lượt xem

Tập 12

2386 lượt xem

Tập 13

2271 lượt xem

Tập 14

2150 lượt xem

Tập 15

2120 lượt xem

Tập 16

2062 lượt xem

Tập 17

1973 lượt xem

Tập 18

1946 lượt xem

Tập 19

1868 lượt xem

Tập 20

2051 lượt xem

Tập 21

1840 lượt xem

Tập 22

1864 lượt xem

Tập 23

1750 lượt xem

Tập 24

1857 lượt xem

Tập 25

1868 lượt xem

Tập 26

1767 lượt xem

Tập 27

1728 lượt xem

Tập 28

1798 lượt xem

Tập 29

1576 lượt xem

Tập 30

1807 lượt xem

Tập 31

1795 lượt xem

Tập 32

1489 lượt xem

Tập 33

1714 lượt xem

Tập 34

1729 lượt xem

Tập 35

1736 lượt xem

Tập 36

1705 lượt xem

Tập 37

1490 lượt xem

Tập 38

1536 lượt xem

Tập 39

1446 lượt xem

Tập 40

1504 lượt xem

Tập 41

1327 lượt xem

Tập 42

1433 lượt xem

Tập 43

1557 lượt xem

Tập 44

1505 lượt xem

Tập 45

1522 lượt xem

Tập 46

1388 lượt xem

Tập 47

1278 lượt xem

Tập 48

1292 lượt xem

Tập 49

1291 lượt xem

Tập 50

1407 lượt xem

Tập 51

1300 lượt xem

Tập 52

1256 lượt xem

Tập 53

1224 lượt xem

Tập 54

1109 lượt xem

Tập 55

1214 lượt xem

Tập 56

1244 lượt xem

Tập 57

1174 lượt xem

Tập 58

1151 lượt xem

Tập 59

1151 lượt xem

Tập 60

1205 lượt xem

Tập 61

1239 lượt xem

Tập 62

2131 lượt xem

Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Hạo Lan truyện chủ yếu kể về câu chuyện thời Chiến quốc - Lã Bất Vi và Triệu Cơ từng bước từng bước ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 179743

Đạo diễn: Vu Chính

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2019

Quốc gia: Hồng Kông

Cung cấp bởi: Đài Truyền Hình TVB - Hồng Kông

Diễn viên: Mao Tử Tuấn, Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn