Chọn tập 1/62

Tập 1

39764 lượt xem

Tập 2

2827 lượt xem

Tập 3

2256 lượt xem

Tập 4

2219 lượt xem

Tập 5

2050 lượt xem

Tập 6

1785 lượt xem

Tập 7

1784 lượt xem

Tập 8

1765 lượt xem

Tập 9

1674 lượt xem

Tập 10

1616 lượt xem

Tập 11

1522 lượt xem

Tập 12

1486 lượt xem

Tập 13

1376 lượt xem

Tập 14

1315 lượt xem

Tập 15

1300 lượt xem

Tập 16

1257 lượt xem

Tập 17

1205 lượt xem

Tập 18

1167 lượt xem

Tập 19

1135 lượt xem

Tập 20

1231 lượt xem

Tập 21

1094 lượt xem

Tập 22

1109 lượt xem

Tập 23

1075 lượt xem

Tập 24

1151 lượt xem

Tập 25

1137 lượt xem

Tập 26

1062 lượt xem

Tập 27

1023 lượt xem

Tập 28

1006 lượt xem

Tập 29

894 lượt xem

Tập 30

1051 lượt xem

Tập 31

1004 lượt xem

Tập 32

842 lượt xem

Tập 33

1002 lượt xem

Tập 34

964 lượt xem

Tập 35

1000 lượt xem

Tập 36

954 lượt xem

Tập 37

839 lượt xem

Tập 38

883 lượt xem

Tập 39

817 lượt xem

Tập 40

878 lượt xem

Tập 41

741 lượt xem

Tập 42

804 lượt xem

Tập 43

868 lượt xem

Tập 44

879 lượt xem

Tập 45

838 lượt xem

Tập 46

810 lượt xem

Tập 47

710 lượt xem

Tập 48

724 lượt xem

Tập 49

734 lượt xem

Tập 50

774 lượt xem

Tập 51

692 lượt xem

Tập 52

652 lượt xem

Tập 53

574 lượt xem

Tập 54

562 lượt xem

Tập 55

630 lượt xem

Tập 56

676 lượt xem

Tập 57

603 lượt xem

Tập 58

573 lượt xem

Tập 59

597 lượt xem

Tập 60

632 lượt xem

Tập 61

682 lượt xem

Tập 62

1313 lượt xem

Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Hạo Lan truyện chủ yếu kể về câu chuyện thời Chiến quốc - Lã Bất Vi và Triệu Cơ từng bước từng bước ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 137853

Đạo diễn: Vu Chính

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2019

Quốc gia: Hồng Kông

Cung cấp bởi: Đài Truyền Hình TVB - Hồng Kông

Diễn viên: Mao Tử Tuấn, Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn