Chọn tập 1/62

Tập 1

232886 lượt xem

Tập 2

29535 lượt xem

Tập 3

25982 lượt xem

Tập 4

24796 lượt xem

Tập 5

22869 lượt xem

Tập 6

20462 lượt xem

Tập 7

20816 lượt xem

Tập 8

19577 lượt xem

Tập 9

19080 lượt xem

Tập 10

18563 lượt xem

Tập 11

17462 lượt xem

Tập 12

16570 lượt xem

Tập 13

15599 lượt xem

Tập 14

15184 lượt xem

Tập 15

14106 lượt xem

Tập 16

13873 lượt xem

Tập 17

13286 lượt xem

Tập 18

12992 lượt xem

Tập 19

12242 lượt xem

Tập 20

12974 lượt xem

Tập 21

12252 lượt xem

Tập 22

11834 lượt xem

Tập 23

11280 lượt xem

Tập 24

11277 lượt xem

Tập 25

12342 lượt xem

Tập 26

11369 lượt xem

Tập 27

10932 lượt xem

Tập 28

11496 lượt xem

Tập 29

10439 lượt xem

Tập 30

11180 lượt xem

Tập 31

10761 lượt xem

Tập 32

9891 lượt xem

Tập 33

10832 lượt xem

Tập 34

10374 lượt xem

Tập 35

10659 lượt xem

Tập 36

9854 lượt xem

Tập 37

9114 lượt xem

Tập 38

9404 lượt xem

Tập 39

9491 lượt xem

Tập 40

10424 lượt xem

Tập 41

8714 lượt xem

Tập 42

9436 lượt xem

Tập 43

9106 lượt xem

Tập 44

8525 lượt xem

Tập 45

9153 lượt xem

Tập 46

8902 lượt xem

Tập 47

8364 lượt xem

Tập 48

7964 lượt xem

Tập 49

8060 lượt xem

Tập 50

8638 lượt xem

Tập 51

7978 lượt xem

Tập 52

7804 lượt xem

Tập 53

7484 lượt xem

Tập 54

7252 lượt xem

Tập 55

7243 lượt xem

Tập 56

7449 lượt xem

Tập 57

7612 lượt xem

Tập 58

7369 lượt xem

Tập 59

6871 lượt xem

Tập 60

7736 lượt xem

Tập 61

8283 lượt xem

Tập 62

17483 lượt xem

Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Hạo Lan truyện chủ yếu kể về câu chuyện thời Chiến quốc - Lã Bất Vi và Triệu Cơ từng bước từng bước ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 232886

Đạo diễn: Vu Chính

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2019

Quốc gia: Hồng Kông

Cung cấp bởi: Đài Truyền Hình TVB - Hồng Kông

Diễn viên: Mao Tử Tuấn, Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn